30 - 31 marca

Warszawa, Centrum Konferencyjne
Muzeum Polin


Historyk w obliczu katastrofy

Trzecia konferencja pamięci Arsenija Roginskiego
2023
30 marca 2023 roku obchodzimy urodziny Arsenija Roginskiego (1946-2017), historyka, więźnia politycznego
i jednego z założycieli Memoriału. W dniach 30-31 marca Memoriał organizuje trzecie seminarium pamięci Roginskiego. Odbędzie się ono w Warszawie w Muzeum POLIN i będzie transmitowane online. Konferencja będzie tłumaczona na cztery języki: polski, ukraiński, angielski i rosyjski. Organizatorzy konferencji: Naukowo-Informacyjne i Edukacyjne Centrum Memoriał, Memoriał Polska, Memorial France i Ośrodek Karta.
HISTORYK W OBLICZU KATASTROFY
Trzecia konferencja pamięci Arsenija Roginskiego. 1 dzień
HISTORYK W OBLICZU KATASTROFY
Trzecia konferencja pamięci Arsenija Roginskiego. 2 dzień
REJESTRACJA
Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale pozwoli nam poznać
Państwa i przypomnieć Państwu o rozpoczęciu konferencji
będę oglądać online
przyjdę do Muzeum POLIN
chcę otrzymywać newsletter Memoriału
Klikając przycisk wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i akceptujesz politykę prywatności

Program konferencji

30 - 31 marca 2023
WARSZAWA, CENTRUM KONFERENCYJNE
MUZEUM POLIN
 • 30 marca
  18:30 (UTC +2)

  18:50 - 19:00


  19:00 - 20:30
  20:30 - 21:00
  Otwarcie konferencji

  Fragmenty filmu Prawo do pamięci poświęconego Arsenijowi Roginskiemu (reż. Ludmiła Gordon)

  Okrągły stół Historyk w obliczu katastrofy
  Moderator: Mikhail Fishman
  Udział wezmą: Ludmila Ulitskaya, Andrzej Friszke, Irina Scherbakova, Ralf Fücks

  Koncert duetu Maniucha i Ksawery
 • 31 marca
  10:00 - 13:00
  (UTC +2)  11:45 - 12:00

  12:00 - 13:00

  13:00 - 14:30
  Sesja I. Historyk jako świadek katastrofy

  Moderator: Dariusz Stola

  Odwoływanie się do przeszłości w celach politycznych nie jest niczym nowym, ale zjawisko to osiągnęło zupełnie nowy poziom wraz z agresją Rosji na Ukrainę. Dziś historia jest powszechnie wykorzystywana i często instrumentalizowana jako model wyjaśniający wydarzenia i matryca dla prognoz dotyczących przyszłości.

  Praca obrońców praw człowieka i prawników dokumentujących zbrodnie wojenne ma oczywistą wartość praktyczną. Ale co w tej sytuacji może i powinien zrobić historyk?

  Jak to, co dzieje się dziś, wpływa na badanie przeszłości, w tym na badanie wojen XX wieku? I jak dostępne doświadczenie analizy przeszłości może być wykorzystane do dokumentowania i oceny teraźniejszości? Czy możliwa jest historyczna refleksja nad tym, co dzieje się, na gorąco, z pozycji dnia dzisiejszego i co w tych okolicznościach może zrobić historyk? Jak historyk może przeciwstawić się fałszerstwom i instrumentalizacji historii?

  Alexander Cherkasov: Dokumentacja zbrodni w Czeczenii i przyszła historia wojen czeczeńskich

  Niccolo Pianciola: Faszyzm, ludobójstwo, kolonializm: koncepcje historyczne i sfera publiczna w czasie wojny

  Barbara Engelking: Społeczeństwo polskie w czasie Zagłady. Nowe pytania do historii tego okresu z perspektywy dnia dzisiejszego

  Roman Podkur: Jak obecna wojna zmienia spojrzenie ukraińskich historyków na historię kraju?

  Hanna Liubakova: Wojna w Ukrainie a współczesne społeczeństwo białoruskie


  Przerwa na kawę

  Dyskusja

  Przerwa
 • 31 marca
  14:30 - 16:30
  (UTC +2)
  16:30 - 17:00
  Sesja II. Dzień po katastrofie

  Moderator: Catherine Gousseff

  Jak pokazują badania XX-wiecznych konfliktów, powojenne społeczeństwa stoją przed wieloma wyzwaniami: społeczną readaptacją uczestników wojny i ofiar przemocy, kryzysem wartości, zbiorową traumą, żądaniem sprawiedliwości i prawnego uregulowania konfliktu. Czy doświadczenie historyczne może dostarczyć wskazówek na temat wyjścia z przeżywanej dziś tragedii? Przezwyciężanie skutków katastrof humanitarnych wymaga długiej, pogłębionej pracy podmiotów politycznych, prawników, działaczy na rzecz praw człowieka, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, psychologów, artystów. Co wiedza historyczna może dać tym, którzy zaangażują się w ten długi proces przepracowania tragicznej przeszłości? Zapraszamy uczestników sesji do spojrzenia na swój przedmiot badań w odniesieniu do wyzwań stawianych przez współczesną wojnę.

  Marcin Zaremba: O demoralizacji społeczeństwa powojennego.
  Na przykładzie sytuacji europejskiej po 1945

  Marta Havryshko: Doświadczenie kobiet w zakresie przemocy doznanej w czasie wojny

  Georgy Kasyanov: Przyszłość pamięci historycznej i kwestie jej kształtowania

  Evgenia Lezina: Konsekwencje odrzucenia prawnej odpowiedzi na zbrodnie okresu sowieckiego w Rosji

  Dyskusja

  Przerwa na kawę
 • 31 marca
  17:00 - 19:00
  (UTC +2)
  Sesja III. Okrągły stół. Sztuka jako forma oporu i refleksji nad wojną

  Moderator: Piotr Rypson

  Jaką rolę odgrywa kultura w projektach imperialnych i wojnach (post)kolonialnych? Jak wojna wpływa na postrzeganie kultury przeszłości? Jakie są możliwości sztuki i artystów w sytuacjach konfliktowych i jak są one dziś wykorzystywane przez środowiska artystyczne w Ukrainie, Białorusi i Rosji? Co się dzieje, gdy prace artystyczne pełnią rolę świadectw, a dokument staje się formą wypowiedzi artystycznej? Jak historia i historycy mogą pracować z tego typu świadectwami?

  Uczestnicy: Aleksander Sorin, Zmitser Vainovsky, Marina Davydova, Matvey Weisberg, Karine Arutyunova

 • 30 marca
  18:30
  (UTC +2)
  Otwarcie konferencji
 • 18:50 - 19:00
  Fragmenty filmu Prawo do pamięci poświęconego Arsenijowi Roginskiemu (reż. Ludmiła Gordon)
 • 19:00 - 20:30
  Okrągły stół Historyk w obliczu katastrofy
  Moderator: Mikhail Fishman
  Udział wezmą: Ludmila Ulitskaya, Andrzej Friszke, Irina Scherbakova, Ralf Fücks
 • 20:30 - 21:00
  Koncert duetu Maniucha i Ksawery
 • 31 marca
  10:00 - 13:00
  (UTC +2)
  Sesja I. Historyk jako świadek katastrofy

  Moderator: Dariusz Stola

  Odwoływanie się do przeszłości w celach politycznych nie jest niczym nowym, ale zjawisko to osiągnęło zupełnie nowy poziom wraz z agresją Rosji na Ukrainę. Dziś historia jest powszechnie wykorzystywana i często instrumentalizowana jako model wyjaśniający wydarzenia i matryca dla prognoz dotyczących przyszłości.

  Praca obrońców praw człowieka i prawników dokumentujących zbrodnie wojenne ma oczywistą wartość praktyczną. Ale co w tej sytuacji może i powinien zrobić historyk?

  Jak to, co dzieje się dziś, wpływa na badanie przeszłości, w tym na badanie wojen XX wieku? I jak dostępne doświadczenie analizy przeszłości może być wykorzystane do dokumentowania i oceny teraźniejszości? Czy możliwa jest historyczna refleksja nad tym, co dzieje się, na gorąco, z pozycji dnia dzisiejszego i co w tych okolicznościach może zrobić historyk? Jak historyk może przeciwstawić się fałszerstwom i instrumentalizacji historii?

  Alexander Cherkasov: Dokumentacja zbrodni w Czeczenii i przyszła historia wojen czeczeńskich

  Niccolo Pianciola: Faszyzm, ludobójstwo, kolonializm: koncepcje historyczne i sfera publiczna w czasie wojny

  Barbara Engelking: Społeczeństwo polskie w czasie Zagłady. Nowe pytania do historii tego okresu z perspektywy dnia dzisiejszego

  Roman Podkur: Jak obecna wojna zmienia spojrzenie ukraińskich historyków na historię kraju?

  Hanna Liubakova: Wojna w Ukrainie a współczesne społeczeństwo białoruskie
 • 11:45 - 12:00
  Przerwa na kawę
 • 12:00 - 13:00
  Dyskusja
 • 13:00 - 14:30
  Przerwa
 • 31 marca
  14:30 - 16:30
  (UTC +2)
  Sesja II. Dzień po katastrofie

  Moderator: Catherine Gousseff

  Jak pokazują badania XX-wiecznych konfliktów, powojenne społeczeństwa stoją przed wieloma wyzwaniami: społeczną readaptacją uczestników wojny i ofiar przemocy, kryzysem wartości, zbiorową traumą, żądaniem sprawiedliwości i prawnego uregulowania konfliktu. Czy doświadczenie historyczne może dostarczyć wskazówek na temat wyjścia z przeżywanej dziś tragedii? Przezwyciężanie skutków katastrof humanitarnych wymaga długiej, pogłębionej pracy podmiotów politycznych, prawników, działaczy na rzecz praw człowieka, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, psychologów, artystów. Co wiedza historyczna może dać tym, którzy zaangażują się w ten długi proces przepracowania tragicznej przeszłości? Zapraszamy uczestników sesji do spojrzenia na swój przedmiot badań w odniesieniu do wyzwań stawianych przez współczesną wojnę.

  Marcin Zaremba: O demoralizacji społeczeństwa powojennego.
  Na przykładzie sytuacji europejskiej po 1945

  Marta Havryshko: Doświadczenie kobiet w zakresie przemocy doznanej w czasie wojny

  Georgy Kasyanov: Przyszłość pamięci historycznej i kwestie jej kształtowania

  Evgenia Lezina: Konsekwencje odrzucenia prawnej odpowiedzi na zbrodnie okresu sowieckiego w Rosji

  Dyskusja
 • 16:30 - 17:00
  Przerwa na kawę
 • 31 marca
  17:00 - 19:00
  (UTC +2)
  Sesja III. Okrągły stół. Sztuka jako forma oporu i refleksji nad wojną

  Moderator: Piotr Rypson

  Jaką rolę odgrywa kultura w projektach imperialnych i wojnach (post)kolonialnych? Jak wojna wpływa na postrzeganie kultury przeszłości? Jakie są możliwości sztuki i artystów w sytuacjach konfliktowych i jak są one dziś wykorzystywane przez środowiska artystyczne w Ukrainie, Białorusi i Rosji? Co się dzieje, gdy prace artystyczne pełnią rolę świadectw, a dokument staje się formą wypowiedzi artystycznej? Jak historia i historycy mogą pracować z tego typu świadectwami?

  Uczestnicy: Aleksander Sorin, Zmitser Vainovsky, Marina Davydova, Matvey Weisberg, Karine Arutyunova
ORGKOMITET
 • Boris Belenkin
  Przewodniczący Rady Stowarzyszenie Memoriał
 • Jelena Zhemkowa
  Dyrektorka wykonawcza Stowarzyszenia Międzynarodowy Memoriał
 • Natalia Kolyagina
  Кoordynatorka projektu „Ruch dysydencki", Stowarzyszenie Memoriał
 • Irina Szczerbakowa
  Kierowniczka programów edukacyjnych Stowarzyszenia Memoriał
 • Anna Gawina
  Koordynatorka projektów, Stowarzyszenie Memoriał Polska
 • Emilia Kustowa
  Kierowniczka Katedry Slawistyki Uniwersytetu w Strasburgu, Memoriał France
 • Anna Mirkes-Radziwon
  Przewodnicząca Stowarzyszenia Memoriał Polska
 • Marek Radziwon
  Adiunkt Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Memoriał Polska